koszykówka

koszykówkę wymyślił rzekomo pewien białas dla ymca‐białasów
w stanie w który wbił mayflower a potem pili herbatę

ale to nieprawda

koszykówka powstała w harlemach
miała to być piłka ręczna do grania w windzie

ludzie byli wtedy mniejsi
a windy większe

kamienice harlemów rzadko miały windy
więc gra poszła w studnie podwórek

i inne małe miejsca

ta książka ma okładkę jak broszury
cepelii z lat pięćdziesiątych

tak
mówi studziewięcioletni stasz hrapniok
legendarny odtwórca oberków
graliśmy po weselach ale chcieliśmy
na większych

to jak być w dwóch miejscach naraz

a dzieciaki grały w kosza

w tej grze chodzi o rozwiązanie problemu
dwóch mokrych ciał zajmujących to samo miejsce

w pewnym sensie
to odwrotność bilokacji

my w polsce dodaje adam małysz‐wajrak
zwierzęcenie

kozioł
wsad

„wycieczka piłką jak piłka ręczna ale tylko
dwa styki podłogowe po nagraniu”

twierdzą niemcy a właściwie matka gugiel t
o co im chodzi

  1. nameste’s avatar

    przypisy

    książka: Tomasza Bąka Playbook (na dniach)
    cepelia: skrót myślowy, tak naprawdę chodzi o CPARA, Centralną Poradnię Amatorskiego Ruchu Artystycznego

reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *