obrazki

Obrazki, które pojawiają się w nagłówku bloga, pochodzą sobie, jak niżej.

patzinkenboten
Patzinkenboten (tutaj zgromadzone w większej liczbie przez Strasznegosaszę; dziękuję za zgodę na reprodukcję :)

starochińskie
ze starej ceramiki chińskiej (przekolorowanej z ziemistego na niebiański); jeden z nich to Królik (Zając), drugiego można podejrzewać o bycie Świątobliwym Wieprzem

Japonia
ze starodawnego zwoju japońskiego

Schiele
Egon Schiele (Krumlov)

reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *