konsekwencja leksykalna

mułąb – on sam

mułąbowacenie – proces realnego lub metaforycznego nasilenia mułąbowatości (+ odp. modyfikacje: zmułąbowacenie – proces dokonany, odmułąbowacenie – proces odwrócony, przemułąbowacenie – proces przemiany przesadnej, rozmułąbowacenie – dekompozycja, dekonstrukcja lub destrukcja wskutek procesu mułąbowacenia, umołąbowacenie – [arch.] zmułąbowacenie przedstawiane jako lepsze niż jest; itd.)

mułąbowacić – być podmiotem mułąbowacenia

mułąbowacieć – być przedmiotem mułąbowacenia

mułąbowatość – zestereotypizowany, funkcjonalny aspekt „bycia mułąbem”, np. użyty w redukcji opisu nie‐mułąbów (do stereotypowych cech mułąba)

mułąbować – wchodzić w role, funkcje lub czynności właściwe mułąbowi, często w aspekcie redukcyjnym lub przenośnie

mułębi – wiązany z mułąbem; może dotyczyć własności wewnętrznej lub zewnętrznej mułąba

mułębić (się) – oddziaływać na coś/kogoś (siebie) mułębiością (+ odp. modyfikacje)

mułębieć – realnie lub metaforycznie przemieniać się w mułąba (+ odp. modyfikacje)

mułębiość – esencja „bycia mułąbem”, specyfika cech przynależnych mułąbowi, a nie przynależnych innym

...?


D O P I S A N E 13 kwietnia 2009, z inspiracji kwikaTelemacha

Dodatkowe modyfikacje mułąbowacenia:
omułąbowacanie – stopniowe (nieśmiałe, skryte itd.) obejmowanie kogoś/czegoś mułąbowaceniem

mułębizacja – proces poszerzania lub pogłębiania oddziaływania mułębiością, pot. także skutki tego procesu

demułębizacja – proces eliminowania wpływów (skutków) mułębizacji

mułębizator – czynnik (lub osoba) podtrzymujący (podtrzymująca) mułębizację

reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *