szezlong

Z „Wizji” 1/2020 wiersz Dominika Bielickiego.

Oczekiwania są takie: wszystkim chodzi o odgłos paszczowo. A Bielicki robi patataj. Orient z fikołem.

Szezlong

I tu mieszkają (Magda prosi
abym jednak patrzył na drogę)
w tych niewysokich blokach w zieleni.
W ciasnych kwartałach kamienic,
gdzie przetrwał krzywy trzepak.
Ich codzienna krzątanina (Magda mi przypomina,
że oprócz niej jest w samochodzie moja córka)
wypolerowała ich poręcze.
Klamki działają tu za naciśnięciem.
Ozdobny oset rośnie w cieniu za werandą.
(Hania pyta, czy chcę, żebyśmy mieli wypadek?)
Tak wiele osób żyje wygodnie, wystawia
szezlong do ogrodu, donikąd się nie wybiera.
  1. babilas’s avatar

    Gdyby wiersz ten przeczytał botanik, zacząłby się przede wszystkim zastanawiać nad frazą „ozdobny oset rośnie w cieniu”, głównie dlatego, że oset w znaczeniu botanicznym (rodzaj Carduus) nie jest tożsamy z potoczną „taksonomią ludową”, która tą nazwą obejmuje szereg kolczastych roślin (najczęściej ostem nazywa się ostrożeń polny – Cirsium arvense). Ozdobność ostu może sugerować, że chodzi najpewniej o roślinę z rodzaju Echinops (przegorzan), ale też niewykluczony jest dziewięćsił (Carlina), lub nawet mikołajek (Eryngium), ale „cień za werandą” myli tropy (to wszystko są rośliny światłolubne). Tu więc zawiesiłby się botanik, ale szezlong, zwłaszcza wystawiony do ogrodu, to już niemal barokowa eksplozja, która powinna zostawić czytelnika w oniemieniu i stuporze. Powinna, ale jednak ostatnią moją refleksją był smutek, że są ludzie, którzy donikąd się nie wybierają.

  2. nameste’s avatar

    @ babilas:

    To cenna uwaga, potwierdzająca wszakże istnienie w wierszu swoistego rozjazdu. Bo choćby „klamki działają tu za naciśnięciem”; jak inaczej i gdzie klamki tak nie działają (chyba że nie działają w ogóle)? Narrator (wiemy z nawiasów) jedzie b. ryzykownie, jednocześnie łypiąc na różne strony i notując spostrzeżenia; część z nich musi pochodzić z percepcyjnej (nad)interpretacji mózgu, bo samo oko (tak się zdaje) nie nadążyłoby; zresztą, czy z zewnątrz widać klamkę w działaniu?

    Stąd też ta opinia o „oriencie z fikołem”.

reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *